FORVENTNINGERTil oss og deg

Til oss

 • Du kan forvente og komme til et sosialt og inkluderende miljø hvor alle blir tatt imot på lik linje.
 • Du kan forvente at alle våre pedagoger er oppdatert innen sin undervisningsstil, og stiller på ulike kurs innen pedagogikk og koreografi.
 • At vi gir positive og konkrete tilbakemeldinger, samt korrigeringer som hjelp til elevens utvikling.
 • At vi setter fokus på disiplin og respekt til det å måtte forholde seg til sine medelever og lærere. Med mange mennesker under et tak når vi har våre forestillinger er dette viktige og nødvendige egenskaper. Både pedagoger og elever skal være gode rollemodeller.)
 • At vi har en privat og fin samtale om progresjon og tanker med hver enkelt elev fra nivå barn 3 på slutten av et semester.
 • At vi tar tak i eventuelle vanskelige situasjoner.
 • At alle elever verdsettes for den de er av danselæreren- med både styrker og utfordringer.

Til deg:

 • At du er positivt innstilt og bidrar positivt til undervisningstimen. At du lytter til pedagogens anbefalinger og korreksjoner.
 • At du er presis til timen.
 • At du følger våre kleskoder.
 • At du respekterer våre husregler
 • På Step by Step har vi nulltoleranse mot mobbing og diskriminering.

HISTORIKKSTEP BY STEP

1.september 1986 åpnet Step By Step sine dører for danseelever i Trondheim for første gang. Lokalene lå den gang i Carl Johansgt 16. med drøye 200 kvm. og en flott dansesal. Allerede etter ett år hadde vi vår første ballettoppvisning i Studentersamfundet. Det skulle etter hvert bli en tradisjon med store danseshow for alle elever hvert 3. semester. Ballettskolen vokste raskt og allerede i januar 1990 utvidet vi med en ekstra dansesal.

Samme året ble ballettskolens dansegruppe ”Jazz for Joy” dannet, og Lokal-TV’n laget et time-langt program om Step By Step. Selv med to dansesaler ble det
etter hvert trangt om plassen i Carl Johans gate. Etter 10 års drift flyttet vi til Kjøpmannsgata 32. Med to store dansesaler og langt større plass i nye og tidsriktige lokaler, kunne en ny epoke i Step by Step’s historie starte. Sammen med nytt lokale var det også på tide å flytte våre store og populære danseshow til Trondheims storstue – Olavshallen.

Siden har vi boltret oss med stor satsing på dette området. Med økt kurstilbud og stor pågang av elever, utvidet vi på vårparten 2003 med en tredje dansesal. I 2013 ønsket vi alle velkommen i nyoppussede lokaler med samme hyggelige atmosfære. Som Trondheims eldste og største danseskole var vi stolte av å runde 30 år i 2016. Dette ble markert med et storslått jubileumsshow i Olavshallen. I 2017 valgte vi å endre navn til Step by Step Dansestudio for bedre og kunne representere alle våre dansestiler. Her jobber vi med den klassiske og urbane stilen med like høyt fokus og seriøsitet.

Hilde Hellan
Daglig leder

VårHistorie & BakgrunnFra starten avEST. 1986

 1.september 1986 åpnet Step By Step sine dører for danseelever i Trondheim for første gang. Lokalene lå den gang i Carl Johansgt 16. med drøye 200 kvm. og en flott dansesal. Allerede etter ett år hadde vi vår første ballettoppvisning i Studentersamfundet. Det skulle etter hvert bli en tradisjon med store danseshow for alle elever hvert 3. semester. Ballettskolen vokste raskt og allerede i januar 1990 utvidet vi med en ekstra dansesal.