Påmelding til vår-semester 2024

Påmeldingen åpner for våre nåværende elever fra onsdag 29. november
Påmelding for nye elever åpner fra søndag 3.desember

Som elev av Step by Step prioriteres dere fram til 3. desember så framt det er ledig plass på ønsket klasse.

Vårsemesteret vil være et vanlig treningssemester på 15 uker.

Mot slutten av semesteret vil venner og foresatte få mulighet til å se elevens utvikling i en vanlig treningsklasse

Viktig informasjon før påmelding til vårens kurs:

Påmeldingen er bindende. Skulle det likevel oppstå et behov for avmelding belastes dette med 50% av kursavgiften innen mandag 8. januar

Alle registrerte påmeldinger etter 8. januar er å betrakte som bindende hvor 100% av kursavgiften må betales. Det vil imidlertid være mulighet for endringer av klasse fram til kursstart 15. januar.

Timeplan

Påmelding

Beskjed ved fravær fra undervisningstime:

Om eleven er syk eller ikke kan delta på undervisning av andre årsaker, ønsker vi gjerne en tilbakemelding om dette på mail. Du kan sende en mail til hilde@stepbystep.no

Priser og rabatter:

45 min. 2750.-
60 min. 2850.-
75 min. 2950.-

RABATTORDNING pr.elev:

2 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2
3 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3
4 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr. 4
5 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr.4, 40% på klasse nr.5 eller flere

RANGERING AV RABATT

45 min. størst rabatt
75 min. minst rabatt

Påmelding