Vårsemesteret 2021.

Påmelding

Vi har valgt å ta hensyn til de gjeldende regler som er i dag og vil fortsatt sette et tak på 19 elever pr. klasse også for vårsemesteret, med tanke på smittevern. Dette medfører at vi får plass til betraktelig færre elever på våre klasser. Av hensyn til dette kan vi dessverre ikke tillate reservasjon av klasser som ikke vil bli benyttet. Vi har derfor ikke noen avmeldingsfrist etter påmelding. Påmeldingen er bindende og kursavgift må betales i sin helhet. Har vi noen som står på venteliste som kan benytte din reserverte plass, kan du få fritak fra din reservasjon. Om det oppstår behov for endringer, kan vi være behjelpelig med å bytte klasse dersom det er ledig plass på ønsket klasse.

Påmeldingen for vårsemesteret 2021 er fortsatt åpen. Ta kontakt med hilde@stepbystep.no om dere ikke får til å registrere på ønsket klasse.

Vårens semester starter 18. Januar

Utsatt Harry Potter forestilling i Olavshallen.
Som et resultat av den vanskelige korona situasjonen vi fremdeles befinner oss i, står vi ved vår beslutning av å utsette forestillingen. Vi ønsker ikke å sette elevenes forventninger om en storslått forestilling med hardt arbeid på prøve om den risikerer å bli avlyst. Det er fremdeles alt for mange uklarheter i forhold til hvordan større arrangement vil kunne avvikles framover, i tillegg er en forestilling av dette formatet en veldig stor satsning for vårt dansestudio. Så vi beklager på alles vegne at Harry Potter i Olavshallen nok må vente til en senere anledning.

Beskjed ved fravær fra undervisningstime

Om eleven er syk eller ikke kan delta på undervisning av andre årsaker, ønsker vi gjerne en tilbakemelding om dette på mail. Du kan sende en mail til hilde@stepbystep.no

Priser og rabatter:

40 min. 2500.-
55 min. 2600.-
70 min. 2700.-

RABATTORDNING pr.elev:

2 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2
3 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3
4 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr. 4
5 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr.4, 40% på klasse nr.5 eller flere

RANGERING AV RABATT

40 min. størst rabatt
70 min. minst rabatt

Påmelding