Påmelding til høst-semester 2024

Timeplan

Påmelding høst 2024

Beskjed ved fravær fra undervisningstime:

Om eleven er syk eller ikke kan delta på undervisning av andre årsaker, ønsker vi gjerne en tilbakemelding om dette på mail. Du kan sende en mail til hilde@stepbystep.no

Priser og rabatter:

45 min. 2800.-
60 min. 2900.-
75 min. 3000.-

RABATTORDNING pr.elev:

2 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2
3 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3
4 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr. 4
5 KLASSER  10% rabatt på klasse nr.2, 20% på klasse nr.3, 30% på klasse nr.4, 40% på klasse nr.5 eller flere

RANGERING AV RABATT

45 min. størst rabatt
75 min. minst rabatt

Påmelding høst 2024