Kristin Moen
Dansepedagog

Kristin begynte å danse på Step by Step da hun var 3 år gammel. Siden da har hun gått på Dansenlinja ved Trondheim Katedralskole og studert dans på fakultet for utøvende kunstfag ved Universitet i Stavanger. Hun har erfaring fra å undervise i dans og vikariere på Hoeggen Ungdomskole og Step by Step. Nå studerer hun på NTNU for å bli grunnskolelærer. Hos oss underviser hun i contemporary jazz, barneballett, klassisk barn og lyrisk barn.

Har vært pedagog på Step by Step siden høsten 2020.