Annecken Nøland
Hip Hop instruktør

Annecken begynte å danse på KGB dans & ballett i Asker som barn. Hun ble etter hvert spesielt interessert i hip hop og tok popping- klasser blant annet på Substans i Oslo for å tilegne seg mer kunnskap i denne dansestilen.

Annecken har erfaring som koreograf på flere revyer fra videregående og underviser nå i hip hop på NTNUI Dans hvor hun også var koreograf i 2019. For tiden tar hun master i marinbiologi.

På Step by Step ønsker vi henne velkommen som hip hop instruktør for barn fra våren 2021.