Musikal

I musikalklassene vil vi jobbe med å kombinere stemme, dans og skuespill.

 

Vi skal øve på hvordan man spiller en situasjon innenfor sangteksten og koreografiens rammer og hvordan man skaper en karakter. Hvis du er glad i å både synge, danse og drive med skuespill er denne klassen rene kinderegget.

Må ha minimum en danseklasse i tillegg.

 

 

Ulike gjestepedagoger

Mer info kommer