Aktuelt

Velkommen tilbake :)

Endelig kan vi med stor glede få ønske dere velkommen tilbake til Step by Step Dansestudio. Det har vært en merkelig tid og vi har savnet dere enormt.

Med alle hensyn vi må ta i forhold til smittevern har vi laget en revidert timeplan for vår/ sommer 2020. Det er derfor svært viktig at dere leser nøye og setter dere godt inn i instruksene under.

For å unngå at flere grupper kommer samtidig vil klasser i sal 1 og sal 3 starte undervisning til vanlig tid, mens klasser i sal 2 er 5.min forskjøvet i forhold til opprinnelig timeplan for våren.

Alle klasser blir 10 min. kortere enn normalt. (Dette for at vi skal ha tid til rengjøring mellom gruppene)

NB! Klassene på denne timeplanen har ulik oppstartsdato, så ingen må komme til Step by Step før de får e-post eller sms fra oss om oppstartsdato for hver enkelt klassekode (gruppe).

Slik forholder vi oss:

Henting og levering skjer utendørs.

Oppmøte utenfor hovedinngang for klasser i sal 1 og sal 2

Oppmøte i bakgården (rundt hjørnet forbi 3-T treningssenter) for klasser i sal 3

Alle grupper møter 5 min. før time og holder 1 meters avstand (vær presis)

Vi henter elevene puljevis og foreldre kan ikke bli med inn.

På småbarnsballett og barneballet gjør vi et unntak hvor max en person pr.elev kan følge med inn (Disse må skrives inn for evt. smittesporing og sitte med 2 meters avstand).

Vi bruker Antibac og går rett inn i dansesalen. Holder til enhver tid 1 meters avstand.

Vi fører oppmøtelister på elevene som vanlig.

Vær ferdig skiftet i rene treningsklær (og rene sokker for de som bruker dette) før du kommer. Det blir ikke tillatt med bruk av garderober

Unngå å ta med unødige ting, klær og sekker.

Fyll drikkeflasker med vann hjemmefra. Vannautomaten blir stengt.

Kun nødvendig toalettbesøk er grunn til å forlate dansesalen i løpet av undervisningstimen.

(vask hender med såpe)

Did you like this? Share it!