Aktuelt

Påmelding for høsten 2020

Informasjon til alle våre nåværende og nye elever. Vår opprinnelige plan var å starte påmelding av nye kurs mandag 27. april for våre nåværende elever, og 2. mai for nye elever. Med bakgrunn i det ovennevnte ser vi det mest hensiktsmessig å flytte påmeldingen noe fram i tid.

Slik får vi samtidig en mulighet til å koordinere og få en bedre oversikt rundt en eventuell reåpning av dansestudio, med de restriksjoner som eventuelt vil kunne følge med. Vi tror derfor en utsettelse av påmeldingen vil være den mest fornuftige løsningen nå og håper på forståelse for dette. Vi kommer derfor tilbake til dere med en eksakt dato for påmelding i løpet av kort tid.

På grunn av situasjonen rundt covid-19, vil det nok gi oss noen utfordringer utover høsten. Av den grunn vil vi ha behov for en særdeles grundig planlegging for god gjennomføring. Totalt sett er det veldig mange hensyn å ta, og vi ønsker å kunne tilrettelegge på aller best mulig måte.

Vi jobber nå med en god timeplan for høstsemesteret som vil hjelpe oss med å ivareta både smittevern og hensyn til restriksjoner for en trygg gjennomføring av alle våre danseklasser. For å være sikker på at dette blir godt ivaretatt trenger vi derfor litt mer tid.

Vi vil nok en gang få fremheve vår takknemlighet for deres tålmodighet i denne vanskelige situasjonen. Det gir oss det pusterommet vi har behov for med tanke på en videreføring av dansestudioet. Det har også gitt oss muligheten for å kunne løfte blikket og se positivt på fremtidige opplevelser for alle våre flotte elever ved Step By Step.  

Did you like this? Share it!